Skip to main content

Open discussie verruimt het blikveld.

Discussie

Discussie

AG-leden zijn zeer betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in de wereld, ze willen die begrijpen en ze hebben er ook graag een mening over. Ze doen hun best zich goed te informeren, maar zijn zich er ook terdege van bewust dat er zeer veel informatiebronnen met verschillende invalshoeken zijn, die bovendien niet altijd even duidelijk onderscheid maken tussen feit en mening.
Ingrijpende politieke, maatschappelijke of technologische ontwikkelingen doen oude zekerheden wankelen. Ze stellen ons allen voor de keus: openstaan voor veranderingen in ons wereldbeeld of blijven vasthouden aan oude waarden. Die keuze leidt onherroepelijk tot meningsverschillen met anderen.
Dat zulke meningsverschillen kunnen leiden tot polarisatie zien we dagelijks om ons heen. Maar als je erover wilt praten, kunnen ze juist ook tot nieuwe inzichten leiden. Niet voor niets wordt wel eens gezegd dat uit meningsverschillen de waarheid ontspringt. Dat is misschien overdreven, maar zeker is dat debat en luisteren naar elkaars meningen en argumenten ons verder brengen in de zoektocht naar die waarheid. Tegenstellingen zijn productief en discussie daarover leidt tot verscherping en verruiming van de geest. Dat doen we daarom bij het AG op vele manieren.

Veel mogelijkheden

In de Filosofiegroepen zoeken we antwoorden op fundamentele levensvragen door te rade te gaan bij de grote denkers. In de Opinie&Debatgroepen discussiëren we over actuele onderwerpen. De Politiek-Historische Kring bestudeert hoe de geschiedenis doorwerkt in de huidige tijd. De EU-tafel duikt dieper in alles wat met de ontwikkelingen in Europa te maken heeft, terwijl LEF 2050 zich bezighoudt met de vraag hoe onze maatschappij er in 2050 uitziet en met de vraag waarom veel burgers in een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld toch zo ongelukkig en ontevreden zijn en wat nodig is om te zorgen dat zij weer aansluiting bij de maatschappij vinden. Bij Averechts breien wordt daadwerkelijk gebreid, terwijl de deelnemers intussen wat luchtiger praten over allerlei maatschappelijke zaken die hen bezighouden.

Agenda activiteiten discussie

Klik op de foto of titel om meer informatie over de activiteit te zien

Filosofiegroep Charles Vergeer

Filosofiegroep Charles Vergeer
02-09-2024 20:00

Charles Vergeer
Andrea Wulf: Rebelse genieën, De eerste romantici en de uitvinding van het ik.

Studiegroep,
filosofie niveau gemiddeld,

Filosofiegroep Patrick Uytterhoeven

Filosofiegroep Patrick Uytterhoeven
04-09-2024 20:00

Patrick Uytterhoeven:
(De zeer beknopte) Inleiding tot de filosofie


Studiegroep/collegegroep,
filosofie kennisniveau beginnend

Filosofiegroep Bert Herps

Filosofiegroep Bert Herps
09-09-2024 20:00

Bert Herps
Wij zijn er geweest…

Een filosofische ontdekkingsreis door het Antropoceen.


Studiegroep,
filosofie kennisniveau: gemiddeld                      

Videoimpressie van het AG en haar activiteiten