Skip to main content

Open discussie verruimt het blikveld.

Discussie

Discussie

AG-leden zijn zeer betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in de wereld, ze willen die begrijpen en ze hebben er ook graag een mening over. Ze doen hun best zich goed te informeren, maar zijn zich er ook terdege van bewust dat er zeer veel informatiebronnen met verschillende invalshoeken zijn, die bovendien niet altijd even duidelijk onderscheid maken tussen feit en mening.
Ingrijpende politieke, maatschappelijke of technologische ontwikkelingen doen oude zekerheden wankelen. Ze stellen ons allen voor de keus: openstaan voor veranderingen in ons wereldbeeld of blijven vasthouden aan oude waarden. Die keuze leidt onherroepelijk tot meningsverschillen met anderen.
Dat zulke meningsverschillen kunnen leiden tot polarisatie zien we dagelijks om ons heen. Maar als je erover wilt praten, kunnen ze juist ook tot nieuwe inzichten leiden. Niet voor niets wordt wel eens gezegd dat uit meningsverschillen de waarheid ontspringt. Dat is misschien overdreven, maar zeker is dat debat en luisteren naar elkaars meningen en argumenten ons verder brengen in de zoektocht naar die waarheid. Tegenstellingen zijn productief en discussie daarover leidt tot verscherping en verruiming van de geest. Dat doen we daarom bij het AG op vele manieren.

Veel mogelijkheden

In de Filosofiegroepen zoeken we antwoorden op fundamentele levensvragen door te rade te gaan bij de grote denkers. In de Opinie&Debatgroepen discussiëren we over actuele onderwerpen. De Politiek-Historische Kring bestudeert hoe de geschiedenis doorwerkt in de huidige tijd. De EU-tafel duikt dieper in alles wat met de ontwikkelingen in Europa te maken heeft, terwijl LEF 2050 zich bezighoudt met de vraag hoe onze maatschappij er in 2050 uitziet en met de vraag waarom veel burgers in een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld toch zo ongelukkig en ontevreden zijn en wat nodig is om te zorgen dat zij weer aansluiting bij de maatschappij vinden. Bij Averechts breien wordt daadwerkelijk gebreid, terwijl de deelnemers intussen wat luchtiger praten over allerlei maatschappelijke zaken die hen bezighouden.

Agenda activiteiten discussie

Klik op de foto of titel om meer informatie over de activiteit te zien

Filosofiegroep Lambèr Royakkers

Filosofiegroep Lambèr Royakkers
09-10-2023 20:00

Lambèr Royakkers
Over vrijheid (1859)
van John Stuart Mill

Studiegroep

Filosofiegroep Jonne Hoek

Filosofiegroep Jonne Hoek
10-10-2023 20:00

Jonne Hoek
Latour: Wij Zijn Nooit Modern Geweest

Studiegroep

🟨 Vrede van Westfalen

🟨 Vrede van Westfalen
11-10-2023 11:00

Vrede van Westfalen: Soevereine landen in Europa

Videoimpressie van het AG en haar activiteiten