Skip to main content

Voorkomen beter dan genezen?

Gezondheid

Gezondheid

Foto: © Runa Hellinga

Operatiekamer

Van genezen naar voorkómen in de medische wereld.

De gezondheidszorg grijpt diep in ons leven in en verandert bovendien snel. Het denken in de medische wereld is de afgelopen jaren in rap tempo verschoven van genezen naar de vraag hoe je ziektes voorkomt enerzijds, terwijl anderzijds in de zorg zelf meer wordt nagedacht over het feit dat er ook zoiets bestaat als ‘onnodige zorg’.

Hierbij worden we geholpen door nieuwe ontwikkelingen die, meer dan ooit, worden geïnitieerd en onderzocht door wetenschappers vanuit de technische hoek. Big Data analyse en artificial intelligence kunnen hier als katalysator werken. 

Aangezien niet elk mens hetzelfde is (gender, ras, leeftijd, genetische eigenschappen) is 'zorg op maatnoodzakelijk en ook steeds vaker mogelijk.

Medicijnen zonder bijwerkingen. Hoe doen we dat? En medicijnen op maat ( ras, gender, leeftijd, genetische eigenschappen). Kan dat?

De westerse landen lijden onder welvaartsziekten. Obesitas is een bedreiging voor de volksgezondheid en heeft door zijn omvang een gevolg voor de maatschappij in termen van werkuitval en extra kosten. In een drieluik over obesitas zullen we méér te weten komen over deze volksziekte nummer 1.

Komende evenementen

Eerder dit seizoen

AG lezing: Impact van overgewicht: een maatschappelijk probleem

30 mei 2024

Silvia Evers en Karen Freijer:
De impact van medische aandoeningen zoals obesitas is vaak groter buiten de gezondheidszorg.

AG lezing: Nieuwe inzichten in regulatie van het lichaamsgewicht

25 april 2024

Liesbeth van Rossum:
Nieuwe inzichten over vetweefsel, een orgaan dat tal van stoffen aanmaakt die belangrijk zijn voor eetlust, stofwisseling en het immuunsysteem.

Door omstandigheden zal Liesbeth van Rossum via online verbinding in de zaal presenteren en vragen beantwoorden. 

🟨 AG-lezing: Medicijnen op maat

23 november 2023

Jesse Swen:
Patiënten wier medicatie is afgestemd op hun DNA hebben 30 procent minder last van ernstige bijwerkingen dan patiënten die een normale dosis krijgen. Dat schrijft een groep internationale onderzoekers onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.