Skip to main content

Voorkomen beter dan genezen?

Gezondheid

Gezondheid

Foto: © Runa Hellinga

Operatiekamer

Van genezen naar voorkómen in de medische wereld.

De gezondheidszorg grijpt diep in ons leven in en verandert bovendien snel. Het denken in de medische wereld is de afgelopen jaren in rap tempo verschoven van genezen naar de vraag hoe je ziektes voorkomt enerzijds, terwijl anderzijds in de zorg zelf meer wordt nagedacht over het feit dat er ook zoiets bestaat als ‘onnodige zorg’.

Hierbij worden we geholpen door nieuwe ontwikkelingen die, meer dan ooit, worden geïnitieerd en onderzocht door wetenschappers vanuit de technische hoek. Big Data analyse en artificial intelligence kunnen hier als katalysator werken. 

Aangezien niet elk mens hetzelfde is (gender, ras, leeftijd, genetische eigenschappen) is 'zorg op maatnoodzakelijk en ook steeds vaker mogelijk.

Medicijnen zonder bijwerkingen. Hoe doen we dat? En medicijnen op maat ( ras, gender, leeftijd, genetische eigenschappen). Kan dat?

De westerse landen lijden onder welvaartsziekten. Obesitas is een bedreiging voor de volksgezondheid en heeft door zijn omvang een gevolg voor de maatschappij in termen van werkuitval en extra kosten. In een drieluik over obesitas zullen we méér te weten komen over deze volksziekte nummer 1.

Eerder dit seizoen

🟨 AG-lezing: Medicijnen op maat

23 november 2023

Jesse Swen:
Patiënten wier medicatie is afgestemd op hun DNA hebben 30 procent minder last van ernstige bijwerkingen dan patiënten die een normale dosis krijgen. Dat schrijft een groep internationale onderzoekers onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.