Skip to main content

Altijd bijzonder, vaak verrassend

Lezingen AG Eindhoven

Lezingen AG Eindhoven

Iedere week, meestal op donderdagavond, is onze Meerlezaal gereserveerd voor een spreker die ingaat op wetenschappelijke, maatschappelijke, politieke of culturele ontwikkelingen. De AG-lezingen hebben tot ver buiten het AG een reputatie verworven.

De thema’s worden over het algemeen aangedragen door leden van het AG. Ook werkt het AG bij de organisatie van de lezingen samen met het Nederlands Klassiek Verbond (NKV, dat zich bezighoudt met de Grieks-Romeinse Oudheid, klassieke talen, archeologie en geschiedenis) en met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ), dat de kennis en discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid wil bevorderen.

De sprekers zijn doorgaans wetenschappers of professionals met een interessant -  al dan niet wetenschappelijk - vakgebied. De lezingen zijn altijd inspirerend, ze zijn vaak verrassend en de gelegenheid om achteraf vragen te stellen leidt regelmatig tot boeiende en diepgaande discussies. In het lopende seizoen komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Wetenschap
  • Griekenen Romeinen
  • Literatuur en kunst
  • Gezondheidszorg
  • Eindhoven Brainport
  • Specials 
  • Sociale uitdagingen
  • Filosofie
  • Leefbaarheid
  • Buitenlandse zaken

AG-lezingen staan open voor leden en niet-leden. De prijs is (uitzonderingen daargelaten) tien euro. Leden krijgen vijf euro korting.

De lezingen duren doorgaans 45 minuten, gevolgd door een kwartier pauze en drie kwartier gelegenheid tot vragen en discussie. Uiteraard is er na afloop gelegenheid voor een drankje in onze bar.

Vooraf samen eten?

Voorafgaand aan een lezing is het mogelijk om bij het AG te eten. Wij nodigen een gastspreker altijd uit voor die gezamenlijke maaltijd. Of hij van die mogelijkheid gebruik maakt, is uiteraard aan hemzelf en dat is ons niet altijd van tevoren bekend. Maar wie voorafgaand aan een lezing wil mee-eten en wellicht de spreker wil ontmoeten, kan dat bij het aanmelden voor de lezing aangeven op het aanmeldingsformulier.

De thema's

Voor dit seizoen is een aantal zeer interessante lezingen voor u samengesteld rondom de volgende 10 thema's:

De eerstvolgende activiteiten

Klik op de foto of titel om meer informatie over de activiteit te zien.

AG lezing: Impact van overgewicht: een maatschappelijk probleem

man en vrouw obesitas sportkleren
30-05-2024 20:00 - 22:00

Silvia Evers en Karen Freijer:
De impact van medische aandoeningen zoals obesitas is vaak groter buiten de gezondheidszorg.

Forumavond Presentatie van de filosofiegroepen 2024-2025

Spinoza
20-06-2024 20:00 - 22:00

De Filosofiecommissie nodigt iedereen van harte uit voor de Forumavond.

8 filosofen presenteren hun programma voor het nieuwe seizoen.

AG lezing: In de Ban van Goed en Fout

Hans en Onno Blom
25-06-2024 20:00 - 22:00

Lezing wordt verplaatst ivm voetbal

Onno Blom
vertelt in Oorlogsduif voor het eerst de verborgen geschiedenis die zijn familie in WOII verscheurde.Hij komt naar het AG samen met zijn vader Hans Blom, voormalig directeur van het NIOD.

Organisatie en praktische informatie voor sprekers

De AG-lezingencyclus wordt samengesteld door de commissie AG-lezingen, aangevuld met geïnteresseerden. In het begin van het jaar brainstormt zij over boeiende thema’s en onderwerpen voor het nieuwe seizoen. Voor de commissie is het een jaarlijkse uitdaging om evenwicht te vinden tussen tussen wat we willen en wat realistisch haalbaar is.

Om in te spelen op de actualiteit of om een bijzondere spreker te kunnen verwelkomen die zich pas later in het seizoen aandient, wordt in de seizoensplanning ruimte opengelaten. Daarnaast zijn er ‘AG Specials’ ingepland die pas op een later moment worden ingevuld. Ook dat biedt ruimte voor verrassingen en/of de actualiteit.

Aantal toehoorders: variërend van 20 tot 100, afhankelijk van spreker en onderwerp.

De Meerlezaal van het AG beschikt over een beamer en geluidsinstallatie.

Commissie AG-lezingen

De commissie bestaat uit de volgende AG-leden: Jacques Aarts, Roel Aleva, Wilma van Beers, Henk de Graaf, Dries Schellekens, Harrie van den Tillaar en Richard de Groot.

AG-lid Bernard Grevink vertegenwoordigt het NGIZ en Martin Boerman het NKV.

Videoimpressie van het AG en haar activiteiten