Skip to main content

Filosofiegroep Daan Oostveen

Filosofiegroep Daan Oostveen

Dinsdagavonden 19.30 uur, Balkonkamer
2023: 19 sep, 17 okt, 21 nov, 19 dec 
2024: 16 jan, 20 feb, 19 mrt, 16 apr, 21 mei, 18 jun (reserve)

Het is een spannende tijd voor de studie van filosofie. Het tempo van de wereldwijde verspreiding van ideeën versnelt, en de aloude tweedeling tussen Westerse en Oosterse filosofie wordt steeds meer uitgedaagd. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat er een eenduidige, geïntegreerde “Wereldfilosofie” ontstaat. We leven in een diversiteit van gedachten, en deze rijkdom is iets om te koesteren en te verkennen.

In deze leesgroep duiken we in de diepten van verschillende wereldfilosofieën, variërend van Chinese, inheemse, Afrikaanse, Westerse en Indiase filosofieën. Ons doel is niet om elke filosofie volledig te omvatten, maar eerder om de wisselwerking tussen verschillende ideeën te begrijpen, te zien hoe ze integreren en waar hun unieke verschillen liggen.

Onze gids op deze reis zal “Mijmeringen in de Schaduw” zijn, het laatste werk van de vergelijkende filosoof Ulrich Libbrecht (1928 - 2017). Zijn benadering benadrukt het belang van een gedeelde horizon in de vergelijkende filosofie, een idee dat we zullen toetsen en verkennen in onze casestudies. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de manier waarop verschillende filosofieën elkaar kunnen informeren, verrijken en uitdagen, zelfs als ze van heel verschillende oorsprong zijn. We zullen daarbij ook stilstaan bij het “comparatief model” dat Libbrecht in de jaren ’90 ontwikkeld heeft. 

Is het mogelijk in deze huidige tijd van transformatie om nog te komen tot zo een gedeelde horizon van het denken over de hele wereld? Of moeten we dat ideaal voorgoed loslaten?

Onze bijeenkomsten zullen een combinatie zijn van lezing, discussie en reflectie, allemaal gericht op het verdiepen van ons begrip van de complexe, onderling verbonden wereld van filosofische ideeën. Het aandragen van casestudies van nieuwe kennis over verschillende oude of nieuwe wereldfilosofiën wordt door de begeleider expliciet aangemoedigd.

Literatuur: Ulrich Libbrecht's “Mijmeringen in de Schaduw” ISBN 9789062711673

Dr. Daan F. Oostveen woonde en werkte in 2018 een jaar in Peking, waar hij onderzoek deed naar Chinese religieuze diversiteit aan het Departement Filosofie van de Volksuniversiteit van Peking. Eerder begeleidde hij al leesgroepen over comparatieve filosofie, nieuw materialisme, en posthumanisme voor het AG. Hij werkt als docent en postdoctoraal onderzoeker aan het departement filosofie en religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde filosofie en comparatieve literatuurwetenschappen in Gent en promoveerde in 2020 aan de VU Amsterdam met een proefschrift over multiple religious belonging. Deze dissertatie verschijnt later dit jaar bij Amsterdam University Press.

Evenement-informatie

Startdatum 19-09-2023 - 19:30
Max. deelnemers
Sluitingsdatum 14-08-2023
Prijs per persoon € 95,00 voor AG-leden en studenten met collegekaart -- € 195,00 voor belangstellenden.
Locatie Balkonkamer

Inschrijven is niet meer mogelijk