Skip to main content

AG lezing: Impact van overgewicht: een maatschappelijk probleem

man en vrouw obesitas sportkleren

Over het onderwerp: 

De lezing biedt inzicht in de impact die overgewicht en obesitas heeft op de kwaliteit van leven, de gezondheidszorgkosten, als ook op de maatschappelijke kosten. Hoewel overgewicht vaak wordt beschouwd als een medisch probleem is de impact groter dan alleen in de gezondheidszorg. Obesitas leidt bijvoorbeeld tot een verminderde productiviteit in het arbeidsproces. Tevens besteedt de lezing aandacht aan de grote impact van overgewicht en obesitas op de kwaliteit van leven van het individu. Ten slotte, besteedt de lezing aandacht aan de noodzaak en urgentie om zo snel mogelijk middelen in te zetten voor preventie.

Over de spreker:

Prof.dr. Silvia Evers is hoogleraar Public Health Technology Assessment, een vakgebied dat zich richt op de maatschappelijke invloed van ziekte en zorgvernieuwingen in termen van kosten en kwaliteit van leven, bij de Universiteit Maastricht. Ook werkt ze als onderzoeker bij het Trimbos-instituut in Utrecht. De Universiteit Maastricht deed samen met dr. Karen Freijer van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) onderzoek naar de maatschappelijke kosten van overgewicht en obesitas in Nederland. Dr. Karen Freijer is gepromoveerd op het nieuw opgezette gebied ‘voedingseconomie’ als onderdeel binnen de gezondheidseconomie. 

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland.

Evenement-informatie

Startdatum 30-05-2024 - 20:00
Einddatum 30-05-2024 - 22:00
Sluitingsdatum 30-05-2024 - 19:50
Max. deelnemers 60
Aantal beschikbare plaatsen 40
Prijs per persoon Niet-leden € 10; Leden en kennismakers € 5,00
Emailadres commissie: mailto:gezondheid@ag-eindhoven.nl
Locatie Meerlezaal

Sprekers

Prof.dr. Silvia Evers

Hoogleraar Public Health Technology Assessment, Universiteit Maastricht

Dr. Karen Freijer

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Ticket-informatie

Tickettype Prijs Aantal beschikbare plaatsen
Ik ben bezoeker

geen AG-lid of kennismaker

€10,00 16
Ik ben AG-lid of kennismaker €5,00 24

Inschrijven is niet meer mogelijk