Skip to main content

Mensen van het AG

Cathinka Jacobs: luis in de pels of bruggenbouwer? Allebei.

25 april 2024

Een kritische ambtenaar, die meedenkt over oplossingen.

Jan Kees van der Veen
“Het sterk toegenomen thuiswerken is niet goed voor de onderlinge band. Samenwerken via het scherm levert geen blijvende draadjes op tussen mensen.”

Cathinka Jacobs

Cathinka Jacobs is geboren in Eindhoven – haar vader werkte natuurlijk bij Philips – en ze herinnert zich dat ze op weg naar school door de Parklaan langs het ‘Academisch Genootschap’ fietste. Ze bezag het gebouw met een mengeling van ontzag en nieuwsgierigheid. Na de middelbare school volgde ze de opleiding diëtetiek in Heerlen. Ze rondde de studie succesvol af, maar toen er geen banen voor diëtistes bleken te zijn gooide ze het roer om. Ze vertrok naar Utrecht, meldde zich  bij een uitzendbureau en ging aan de slag als administratief medewerkster, eerst bij een accountantskantoor, later bij de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

“Een vergadercircus”, vond Cathinka, “maar het was zinvol, want de universiteiten wisten op deze manier het beleid van het ministerie effectief te beïnvloeden.” Het was haar kennismaking met de academische wereld en ze kreeg er de kans zich te ontwikkelen in de richting van automatisering, want dat boeide haar. Orde scheppen in chaos. Een brug slaan tussen aan de ene kant de gebruikers, met hun vaag geformuleerde, (soms) onrealistische wensen, en aan de andere kant de bouwers met hun technische (on)mogelijkheden en beschikbare resources. “Op dat snijvlak voelde ik me op mijn plek. Gesprekken begeleiden tussen klant en leverancier van IT-systemen en dan proberen er samen uit te komen.” Na vijf jaar verliet Cathinka de VSNU en keerde ze wegens familieomstandigheden terug naar Eindhoven.

Ze trad in dienst bij de gemeente Eindhoven en werd ook daar actief in de automatisering. De no-nonsense sfeer in de gemeente en de dynamische, uitdagende Brainportomgeving bevielen haar goed en ze werkt er nog steeds met plezier. Een aantal jaren was ze lid van de Ondernemingsraad waar ze zich ontpopte als kritische vragensteller: “Problemen aan de kaak stellen is een belangrijke taak voor de OR. Ik stelde er een eer in om niet alleen aan te geven wat er fout ging maar ook ideeën aan te dragen hoe het beter zou kunnen.” De coronatijd heeft volgens Cathinka het kantoorleven behoorlijk veranderd: “Bij vergaderingen zit tegenwoordig iedereen met de laptop voor zijn neus. Dat was vroeger ondenkbaar! En het sterk toegenomen thuiswerken is niet goed voor de onderlinge band. Samenwerken via het scherm levert geen blijvende draadjes op tussen mensen.”

Op zoek naar bezigheden na haar pensionering - over een paar jaar is het zo ver – dacht Cathinka aan het AG en ze ging er eens een kijkje nemen. De kennismaking beviel goed en in 2023 werd ze lid. “Ik was blij verrast door de diversiteit van het leden en de open, informele sfeer. Ik had bij ieder bezoek leuke gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. Ja, goed gezelschap.” Ze draait mee in een Nieuweledentafel en wil mee gaan doen aan wandelen en gezamenlijk museumbezoek. Geschiedenis en politiek vallen ook in haar interessegebied en daar biedt het AG zeker mogelijkheden voor de toekomst.