Skip to main content

Mensen van het AG

Over luie peilschalen en veerstoepen

29 juni 2024

Peter Seinen, actief beoefenaar van onderwaterarcheologie

Jan Kees van der Veen
“Wat ik nu doe is het uitwerken en vastleggen van waarnemingen bij projecten en de verslaggeving. Dat wordt door de andere leden van de club hogelijk gewaardeerd want die vinden veldwerk heel leuk, maar papierwerk niet: iedereen blij.”

Peter Seinen

Onderwaterarcheologie is een bijzondere hobby. Er zijn maar weinig beoefenaars, aanzienlijk minder dan de amateurs die ‘droog’ archeologisch onderzoek doen. Je moet wel wat hobbels nemen om deze speciale hobby te kunnen beoefenen. Naast enige kennis en ervaring in historisch onderzoek moet je een duikbrevet hebben en officieel gecertificeerd zijn. De wetgeving voor onderwateronderzoek is in Nederland namelijk behoorlijk strikt. Maar als je aan die voorwaarden voldoet heb je niet alleen een spannende hobby, maar vervul je ook een nuttige taak want in de onderwaterarcheologie bestaat een groot tekort aan professionele onderzoekers: de hulp van amateurs wordt op prijs gesteld. Er is namelijk heel veel werk.

AG-lid Peter Seinen kan er uren over praten. Hij is van huis uit scheikundige, zijn werkzame leven speelde zich af bij Philips Lighting. Historische belangstelling had hij van jongs af aan al (hij overwoog destijds om in Leiden Egyptologie te gaan studeren, maar het werd toch scheikunde), maar de onderwaterarcheologie kwam pas in beeld rond 2000, toen hij besloot een cursus sportduiken te gaan doen. Hij kwam in contact met de stichting ‘Mergor in Mosam’ die toen onderzoek deed naar de resten van een Romeinse brug uit de vierde eeuw in de Maas bij Cuijk. Hij werd er meteen door gegrepen, meldde zich aan en vond al snel een plek in de organisatie. 

“Duiken doe ik niet meer sinds Corona”, aldus Peter, “wat ik nu doe is het uitwerken en vastleggen van waarnemingen bij projecten en de verslaggeving. Dat wordt door de andere leden van de club  hogelijk gewaardeerd want die vinden veldwerk heel leuk, maar papierwerk niet: iedereen blij.” Zijn naam staat inmiddels op een flinke rij wetenschappelijke publicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften. 25 jaar na het begin van zijn hobby, en inmiddels gepensioneerd, vult hij hiermee een groot deel van zijn tijd.

‘Mergor in Mosam’ is Latijn voor ‘ik duik in de Maas’, maar het werkgebied van de stichting strekt zich veel verder uit, tot heel Nederland eigenlijk, en af en toe ook het buitenland. Alles wat onder water ligt heeft hun belangstelling en dat is zeer divers: scheepswrakken, restanten van waterbouwwerken zoals bruggen, gebruiksvoorwerpen, noem maar op. Soms komen gevonden resten uit de Romeinse tijd, soms uit de Middeleeuwen, soms uit de recente tijd, zoals een Mustang P51 jachtvliegtuig dat in 1944 bij Gennep in de Maas stortte. Peter: “Wel eens gehoord van luie peilschalen? De meeste peilschalen – waarmee je de waterhoogte kunt aflezen – staan loodrecht op het wateroppervlak, maar sommige staan schuin, bv tegen een dijk. We vonden er een in de Maas bij Gennep, een prachtige vondst: er zijn maar acht beschreven “luie” peilschalen in Nederland.”

In het kader van het project ‘13 Provinciën’ is Peter momenteel betrokken bij een onderzoek naar historische veerstoepen (plekken waar de veerpont aanlegt) in de Maas bij Oeffelt. Hij is  bestuurslid van de Archeologische Vereniging Kempen & Peelland en samen met de gemeente Eindhoven actief bij de uitwerking van cold cases: ooit aangemelde, maar nooit goed beschreven onderwatervondsten. Ook houdt hij zich bezig met geofysische meettechnieken: het uitwerken van waarnemingen van een bodemradar op archeologisch interessant terrein. Inderdaad, een druk baasje.

En dan heeft hij ook nog tijd voor het AG. In 2022 lid geworden, bezoekt Peter met plezier de jongere-ledenborrels en de bijeenkomsten van de Politiek-Historische Kring. “Genoeglijke avonden voor gelijkgestemden” vindt hij. Wilt u meer weten over Peters fascinerende hobby, schiet hem gerust aan in de sociëteit. U herkent hem makkelijk aan zijn onafscheidelijke outdoor outfit.